Jasiński, D. . (2018). Modernizacja techniczna w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 4(1), 164–177. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/255