Sadłowska-Wrzesińska, J. (2018). Bezpieczeństwo jako stan umysłu, nie systemu. O potrzebie kształtowania bezpiecznych zachowań w środowisku pracy. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 4(1), 146–163. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/254