Grabowska-Lepczak, I. (2021). Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.09