Swoboda, P. (2021). Minister Koordynator do spraw Służb Specjalnych w Polsce w latach 1997 – 2020. Cywilna kontrola czy polityczna ingerencja? . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.08