Polyakova, I. (2021). Wpływ współczesnych form zachowań dewiacyjnych na aspekty bezpieczeństwa publicznego . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.07