Szydlik, A. (2017). Karnoprawny aspekt przestępstw przeciwko obronności i bezpieczeństwu. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 178–188. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/232