Siemiątkowski, J. (2017). Obronność Polski w myśl środowisk republikańskich w świetle publicystyki pism "Rzeczy Wspólne" i "Nowa Konfederacja". De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 161–177. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/228