Smaga, D. . (2017). Specyfika zadań Straży Granicznej i służby celnej jako formacji zwalczających terroryzm. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 151–160. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/225