Olech, A. K. (2017). Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 112–130. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/223