Niczyporuk-Chudecka, I. (2017). Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w ramach stanu wojennego - historia i współczesność. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 88–99. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/221