Kanar, M. . (2017). Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 70–87. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/220