Jarnicki, D. (2017). Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 51–69. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/219