Bartosik, Łukasz . (2017). Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie oryginalistyczne. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 27–42. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/217