Zych, J. (2017). Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 167–185. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/214