Wierzbicki, M. . (2017). Miejsce Policji w życiu społecznym. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 145–157. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/212