Stempień, M. (2017). Dzihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 134–144. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/211