Smaga, D. ., & Mazurek, M. . (2017). Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 122–133. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/210