Liśniewska, H. (2017). Odzyskiwanie izolowanego personelu - nowy kierunek w Siłach Zbrojnych RP?. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 113–121. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/209