Krzemińska, A. . (2017). System opieki nad weteranami w Republice Estońskiej. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 96–112. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/208