Kalinowska, D. . (2017). Edukacja prewencyjna z wykorzystaniem elementów arteterapii realizowana przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 85–93. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/207