Brejdak, P. (2017). Bezpieczeństwo podatników w świetle określoności prawa. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 72–84. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/206