Bąk, M. (2017). Cechy psa-kandydata do służy w Policji w kategorii pies patrolowo-tropiący. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 58–71. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/204