Avdeenko, G. ., Dmitrev , S. ., & Zieliński, J. (2020). COVID-19 a działalność przedsiębiorcza: analiza porównawcza konsekwencji i oczekiwań. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 6(2), 8–22. https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.01