Kamiński, M. A. (2019). Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 121–134. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.09