Vasilyev, A. ., & Vasilyeva, O. (2023). Etyczne i prawne aspekty robotyki: perspektywa europejska. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 113–120. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.08 (Original work published 12 październik 2019)