Vilks, A., & Kipāne , A. (2020). Korupcja przeszkodą w walce z narkotykami . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 166–180. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.10