Stecenko, I., & Alekseev, A. (2020). Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 84–96. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.05