Kądziołka, K. (2016). Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(2). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/150