Kos, O., Sienkiewicz-Kaya, H., & Zakrzewska, S. (2016). Patriotism in the face of modern threats. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/143