Czubaj, A. . (2016). Miejsce jednostki we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/139