Brzezińska, D. (2016). Problematyka regulacji „narzędzi hackerskich” w polskim kodeksie karnym. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/138