Wódka, M. (2015). Międzynarodowe organizacje przestępcze – typologia, charakterystyka i zwalczanie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/110