Wierzbicki, S. (2015). Wojny cybernetyczne jako element niekonwencjonalnej konfrontacji międzypaństwowej. Pragmatyczna rzeczywistość, nieunikniona przyszłość. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/109