Mazurczak, K. (2015). Anonimowe płatności internetowe w cyberprzestępczości. Istota kryptowaluty Bitcoin. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/107