Leśniewski, K. (2015). Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji k.p.k. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/106