Franczyk, M. . (2015). Od bezpieczeństwa do interwencjonizmu. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/103