Biardzka, E. ., & Daniluk, S. . (2015). Zjawisko terroryzmu jako element kształtujący miejską przestrzeń publiczną. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/102