(1)
Drygiel-Bielińska, M. Podejście Systemowe W Badaniach bezpieczeństwa. DeSec 2015, 2.