(1)
Żuk, J. Zagrożenie Wykluczeniem Cyfrowym Jako Element bezpieczeństwa Osobistego Polaków. DeSec 2015, 1.