(1)
Zulczyk, M. Zjawisko Islamskiego Terroryzmu samobójczego Kobiet. DeSec 2015, 1.