(1)
Pala, M. Wybrane Aspekty bezpieczeństwa W Cyberprzestrzeni. DeSec 2015, 1.