(1)
Niewiada, O. . Katalog Zbrodni Wojennych W świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego. DeSec 2015, 1.