(1)
Krzewniak, D. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. DeSec 2015, 1.