(1)
Florczak, A. Mechanizmy I Problemy Psychosfery I Somatosfery bezpieczeństwa Zdrowotnego . DeSec 2015, 1.