(1)
Ciołek, Łukasz; Przychodzień, J. . Ewolucja Instytucji Koncesji W Prawie Polskim Po 1988 Roku . DeSec 2015, 1.