(1)
Charymska, E. . Zabytki I dzieƂa Sztuki, Jako Przedmioty Ochrony . DeSec 2015, 1.