(1)
Charymska, E. . Zabytki I dzieƂa Sztuki, Jako Przedmioty Ochrony. DeSec 2015, 1.