(1)
Liszkowska, D. Cyberterroryzm Jako współczesne zagrożenie Dla bezpieczeństwa państwa I społeczeństwa. DeSec 2024, 9, 131-148.