(1)
Mrozek, J. Charakterystyka bezpieczeństwa Religijnego W Republice Słowackiej. DeSec 2023, 9, 175-188.