(1)
Jakimiec, J. Uwarunkowania, Wyzwania I zagrożenia Dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski W kontekście Wojny W Ukrainie. DeSec 2023, 9, 48-61.