(1)
Drygiel-Bielińska, M. Transformacje ładu Demokratycznego. DeSec 2023, 9, 95-110.